Öppna mobilmenyn

Vi upprustar och utvecklar

Här kan du följa våra planerade och pågående projekt.

  • Botkyrka cricketcenter

    Under 2019-2020 anläggs en regional cricketanläggning i Norsborg med två planer och tillhörande servicebyggnader med kansli, förråd, kafeteria och omklädningsrum samt arenabelysning och läktarsektion.

  • Fittja äng

    Projektet innefattar utvecking av det befintliga utegymmet samt att rusta upp och på nytt öppna Fittja strandbad för allmänheten.

  • Skrävsta ridanläggning

    Renoveringsarbetet av den kommunala ridanläggningen är påbörjat och beräknas vara färdigt under 2020.