Öppna mobilmenyn

Slagsta strandbad

Slagstabadet är kommunens största och mest välbesökta strandbad med stort underhållsbehov och stor utvecklingspotential.

I projektet ingår att iordningsställa omklädningsmöjligheter, duschar, toaletter, besöksparkering och skyltning. Vi kommer att tillgänglighetsanpassa och utveckla aktivitetsmöjligheter för att locka breda målgrupper, t.ex. multibeachplan, lekplats och utegym. Nuvarande omklädnings- och duschbyggnad kommer att renoveras. Från sommaren 2019 började kommunens badpersonal arrangera simskola.

  • Renoverade omklädningsrum herr/dam
  • Nya bryggor som också formas som bassäng
  • Handikappramp
  • Barnbad + lek
  • Sandplageupprustning
  • Slyröjning
  • Bänkar/sittmiljöer
  • Multibeachplan
  • Skyltning
  • Utegym
Skiss på Slagsta strandbad

Bilden ska ses som idéskiss och kommer formas under projektets gång.

Upprustningen kommer pågå från sommaren 2019 för att vara helt klar till sommarsäsongen 2020.

Senast uppdaterad:

Mer information om badplatsen

Slagsta strandbad

Senast uppdaterad: