Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Har du barn mellan ett och fem år kan du ansöka om plats i förskolan eller i pedagogisk omsorg. Du kan ansöka tidigast sex månader i förväg.

Innan du ansöker

Om ditt barn har fyllt 1 år har barnet rätt till plats på förskola oavsett om du som vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldraledig, aktivt arbetssökande eller saknar sysselsättning. Botkyrka kommun erbjuder förskola 5 timmar per dag, dvs max 25 timmar per vecka.

Du som arbetar eller studerar kan utöver dessa timmar utöka ditt barns vistelsetid i verksamheten om det krävs för att täcka upp för din arbetstid samt restid mellan ditt arbete och förskolan. Om du önskar utökad tid behöver du uppvisa arbetsschema samt arbetsgivarintyg/studieintyg som styrker behovet. Intyget ska uppvisas för rektor på ditt barns förskola.

Du kan även välja att ditt barn enbart ska gå 15 timmar i veckan på förskolan. Du betalar då en halv avgift för platsen.

Allmän förskola är avgiftsfri och kan erbjudas barn från hötterminen det år barnet fyller tre år. Vistelsetiden är maximalt 15 timmar i veckan. Allmän förskola följer skolans läsår vilket innebär att barnen är lediga under samtliga skollov. 

Vid behov bedriver vissa förskolor barnomsorg på obekväm arbetstid, vardagar kl. 05.30­­ –21.30. Dessa finns i Tumba och Alby.

Förskola i annan kommun

För dig som önskar barnomsorg i en annan kommun gäller särskilda regler.

Läs mer om barnomsorg i annan kommun

Hitta barnomsorg

Det finns många förskolor att välja mellan i Botkyrka. Förskolor finns i kommunal och fristående regi.

Pedagogisk omsorg bedrivs oftast som familjehem i personalens hem med mindre barngrupper. Omsorgen kan också bedrivas som exempelvis föräldrakooperativ.

Förskolor i Botkyrka

Familjedaghem och annan pedagogisk omsorg i Botkyrka

Hur mycket kostar det?

Det beror på hur stor inkomsten i hushållet är. Avgiften justeras också efter hur många barn du har som går i barnomssorg (förskola och fritidshem). Avgiften som räknas ut för dig beror också på din sysselsättning, det vill säga om du arbetar, studerar eller är arbetssökande.

Mer om avgifter i förskola och pedagogisk omsorg.

Ansök om plats och logga in

För att söka plats i kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Botkyrka kommun loggar du in på e-tjänsten för barnomsorg genom e-legitimation eller inloggningsuppgifter.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

Invänta erbjudande om plats

Fördelning av platser sker enligt följande kriterier:

  • Barn som har behov av särskilt stöd i sin utveckling där den specifika förskolan kan tillgodose behovet.
  • Syskonförtur.
  • Närhetsprincipen. Plats erbjuds i förskola så nära hemmet som möjligt.
  • Hänsyn tas till barnets vårdnadshavares önskemål.

Efter att din ansökan är godkänd får du ett erbjudande inom fyra månader från kommunen. Om du i ansökan har uppgett önskemål om inskolning senare än fyra månader framåt kommer du inte att få ett erbjudande inom garantitiden då du önskat ett senare datum. Erbjudandet ska du ska besvara inom 14 dagar. Observera att båda vårdnadshavarna måste svara på erbjudandet.

Erbjudandet ser du när du loggar in. Information om detta får du via e-post eller brev beroende på vilka kontaktuppgifter du tidigare angivit.

Om du tackar nej måste du skapa en ny ansökan och ny garantitid på fyra månader gäller.

Fristående verksamheter sköter köhanteringen själva. I andra kommuner gäller deras regelverk om till exempel placering och turordning. Rätten till barnomsorg är lika i alla kommuner.

Senast uppdaterad:

För att söka plats i kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Botkyrka kommun loggar du in på e-tjänsten för barnomsorg genom e-legitimation eller inloggningsuppgifter.

Senast uppdaterad: