Stäng meddelande

Banslättsskolan

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Antal elever: cirka 430

Banslättsskolan utbildar eleverna för morgondagens samhälle. Elevernas höga måluppfyllelse är tillsammans med trivsel och välbefinnande viktiga faktorer för framgång. Skolans närhet till skogen nyttjas i undervisning och fritidsverksamhet där rörelse och hälsa är ett viktigt dagligt inslag.

Breaklinje

Banslättsskolan på webben

Vad händer på skolan? Håll dig uppdaterad!

Banslättsskolan i bilder

Banslättsskolans egna Podcast

Banslättsskolan, en skola full av författare

Breaklinje

Sjukanmälan, elev F-5

Elevers sjukfrånvaro anmäls på telefon 010-888 70 50 varje dag senast kl 07:30. Vid behov kan du föranmäla från kl 14:00 dagen innan ( då registreras det på morgondagen )
OBS kom ihåg att du måste sjukanmäla på nytt för varje dag som barnet är sjuk! Om vi inte fått in anmälan, så räknar vi med att eleven kommer till skolan enligt schema.

Kontakt

Rektor: Birgitta Malmlöf
Bitr. Rektor: Marie Eldberg
Skoladministratör: Frida Ullström
Skolsköterska: Hanna Dahlberg
Köket: Håkan Jaräng
Telefon: 08-530 636 50
e-post: banslattsskolan@botkyrka.se 

Arbetslag

AL F-3A
Telefon: 072-596 67 24

AL F-3B
Telefon: 072-596 67 26

AL F-3C
Telefon: 072-596 67 27

AL 4-5
Telefon: 072-596 67 19

Besöksadress:     
Aftonvägen 6
146 31 Tullinge
      

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2019
Barn & utbildning