Stäng meddelande

Håtunaleken

Håtunaleken äger rum 1306 och är början på en lång maktkamp mellan Magnus Ladulås tre söner Birger, Erik och Valdemar.

Bakgrund

Sigill

Magnus Ladulås dog 1290 och efterlämnade tre söner: Birger, Erik och Valdemar. Tyvärr hade de väldigt svårt att komma överens. Hå-tunaleken ägde rum 1306 och var ett uppror lett av hertigarna Erik och Valde-mar mot Birger. När Magnus dog var Birger omyndig och marsken Torgils höll någorlunda lugnt i riket. Så fort Birger blev myndig blossade konflikterna upp. En av de största orsakerna var familjebanden. Birger var gift med danske kungens syster samtidigt som en av hans systrar var gift med den danske kungen. De var alltså mycket nära allierade. Erik däremot var förlovad med den norska prinsessan Ingeborg, enda barnet till norske kungen. Han kunde alltså räkna med att deras son skulle bli norsk kung. Norge var, vilket Sverige inte var, ett arvkungadöme vid den här tiden så det var en mycket värdefull allians.

1306

När alla bröderna är myndiga börjar Torgils stjärna att falla. Den yngste brodern, Valdemar, skiljer sig 1305 från Torgils dotter. Erik och Valdemar går motvilligt med på att erkänna Birgers späda son som tronföljare på villkor att Birger gör sig av med Torgils som hela tiden stött Birger. 1306 dödas Torgils och begravs i ovigd mark som en simpel brottsling. Det är troligen den sista sak bröderna är överens om i livet. Ungefär ett halvår senare seglar Erik och Valdemar från Hundhamra (nuvarande Norsborgs gård) till Håtuna gård i närheten av Sigtuna där kungafamiljen vistas. På natten tog de kungaparet till fånga och fängslade dem i Nyköpingshus. Det är denna statskupp som kallas för Håtunaleken.

Maktspel

sigil

Efter statskuppen tar Erik över makten. Krig med Danmark utbröt nästan genast. Danmark stödde Birger då han var släkt. Erik hade dock gjort en felberäkning. Den norske kungen blev allvarligt oroad över Eriks växande makt och så småningom tvingades han gå med på en fred. Birger och hans drottning frigavs och Sverige delades i tre hertigdömen. De var praktiskt taget tre suveräna stater. Erik och Ingeborg gifte sig och fick en son, Magnus. Birger ruvade på hämnd. Han lyckades lura hertigarna att fira jul på Nyköpingshus 1317 och mitt i natten efter en pampig middag arresterades Erik och Valdemar och fängslades. Men precis som Erik felbedömde Birger situationen. Folket gjorde uppror mot Birger eftersom de tyckte mer om Erik och efter ett tag tvingades Birger fly till Danmark. Innan dess hade han låtit hertigarna svälta ihjäl i fångenskap. Eriks blott 3-årige son valdes 1319 till svensk kung.

Erikskrönikans bild av Erik och Birger

Källorna till den här tiden är väldigt partiska. I Erikskrönikan t.ex. skiner Erik som en ljusgestalt medan Birger är nattsvart. Troligen var båda ganska skrupellösa och troligen var ingen av dem någon särskilt skicklig politiker. Ingen av dem blundade för brutala makthandlingar och ingen av dem var särskilt bra i att förutse reaktionerna på sina egna dåd. Den lagklokhet som präglar deras far och farfar, Birger jarl och Magnus Ladulås, lyser helt med sin frånvaro.

Fördjupad text

Källor till Håtunaleken

  • Harrison, Dick: Svensk medeltid; 2003
  • Henrikson, Alf: Svensk historia; 1963
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Bibliotek & kultur