Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrkadialogen

etst

Botkyrkadialogen är en möjlighet för dig som bor i Botkyrka att prata med dina politiker om saker du vill förbättra i din vardag. Dina förslag fångas upp av en politisk grupp som kallas Dialogkommissionen. Målet med dialogen är att tillsammans göra Botkyrka bättre.

Under februari-mars var Botkyrkadialogen i Fittja. Över 100 idéer och förslag kom in från Fittjaborna om hur de vill förbättra sin stadsdel. Nu jobbar Dialogkommissionen med förslagen för att se vilka som är möjliga att genomföra. Du kan läsa alla förslag på: dialog.botkyrka.se

Under perioden 19 april till 24 maj är det Tullinges tur att ha dialog. Klicka på Dialoger i ditt område här intill och läs mer om det!

Senast uppdaterad:

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Senast uppdaterad: