Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Stöd, trygghet och familj

Gå direkt till:

 • Pengar och ekonomi

  Om ekonomi, bistånd, budget- och skuldrådgivning, försäkringar och konsumentvägledning.

 • Äldreomsorg

  Om boenden, hemtjänst, färdtjänst, ledsagning och aktiviteter för äldre.

 • Stöd för barn och unga

  Ungdomsmottagning, miniMaria, beroende och missbruk, samtalskontakt, våld och övergrepp

 • Trygghet och säkerhet

  Här kan du läsa om krisberedskap, skyddsrum, civilt försvar och om Botkyrka kommuns trygghetsarbete.

 • Familj

  Vigsel, familjerådgivning, familjecentraler, adoption, faderskap, begravning, ABC, föräldraträffar, stöd för föräldrar

 • Stöd för vuxna

  Stöd i vardagen, stöd vid hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa, våld och brott

 • Funktionsnedsättning

  Personlig assistans, LSS, fritid och aktiviteter, parkeringstillstånd, färdtjänst

 • Stöd för anhöriga

  Det finns olika former av stöd för barn, unga och vuxna som är anhöriga.

 • Så kan du hjälpa andra

  Jourhem, kontaktperson för barn eller vuxa, familjehem, stödperson

 • Om socialtjänsten

  Här hittar du information om hur vi arbetar, vilka rättigheter du har och kontaktuppgifter till oss.

 • Kommunal hälso- och sjukvård

  Rehabenheten, sjuksköterskeenheten, om patientnämnden

 • Vaccination mot covid-19

  Det är aldrig för sent att börja vaccinera sig.

Plånbok

Budget och skuldrådgivning

Du är välkommen att kontakta oss för budget- och skuldrådgivning. Det är gratis och vi har tystnadsplikt.

Två seniorer på gym i Tumba

Mötesplatser för dig över 60 år

Här kan du vill träna, umgås, ta del av olika aktiviteter eller bara ta en fika. Välkommen!

Gratis fixarhjälp – Botkyrkafixaren

Botkyrkafixaren hjälper till med enklare sysslor som kan vara tunga för dig, eller där du riskerar att ramla. Fixartjänsten är gratis och till för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning.