Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Återvinningsstationer och återvinningscentraler

Återvinningsstationer i Botkyrka

På återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar, glas, hård och mjuk plast, papper, små batterier, metall och tidningar. Återvinningsstationerna är obemannade och öppna dygnet runt.

SRV återvinning ansvarar för återvinningsstationerna runt om i Södertörn och har till uppgift att samla in och hantera hushållssopor och returpapper.

Om du har klagomål på återvinningsstationerna ska du i första hand vända dig till SRV.

Du kan också lämna synpunkter om tömning och städning på SRV:s webbplats .

Grövre avfall

I Botkyrka finns två återvinningscentraler, en i Tumba och en i Fittja. Här kan du slänga brännbart grovavfall, schaktmassor, gips (Skyttbrink), elavfall, metaller, farligt avfall och matfett.

Passerkort

För att använda återvinningscentralerna behöver du antingen ett svenskt körkort eller ett passerkort. Det senare skaffar du från SRV.

Läs mer och beställ passerkort på SRV:s webbplats.

Återvinningscentral Skyttbrink, Tumba

Himmelsbodavägen 19, Tumba
Öppettider: tisdag-torsdag kl. 13-19, fredag-söndag kl. 9-16
Återvinningscentral Skyttbrink på SRV:s webbplats

Återvinningscentral, Fittja

Hallundavägen 4, Norsborg
Öppettider: tisdag-torsdag kl. 13-19, fredag-söndag kl. 9-16
Återvinningscentral Fittja på SRV:s webbplats

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: