Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Återvinningsstationer och återvinningscentraler

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar, glas, hård och mjuk plast, papper, små batterier, metall och tidningar. Återvinningsstationerna är obemannade och öppna dygnet runt.

Återvinningsstationern drivs fram till årsskiftet 2023/2024 av Förpacknings och Tidningsinsamling, FTI.

Vill du komma i kontakt med FTI kan du besöka deras webb här.

Från och med 1 januari 2024 ansvarar SRV återvinning för återvinningsstationerna och har till uppgift att samla in och hantera hushållssopor och returpapper.

Återvinningscentraler

I Botkyrka finns två återvinningscentraler, en i Tumba och en i Fittja. Här kan du slänga brännbart grovavfall, schaktmassor, gips (Skyttbrink), elavfall, metaller, farligt avfall och matfett.

Passerkort

För att använda återvinningscentralerna behöver du antingen ett svenskt körkort eller ett passerkort. Det senare skaffar du från SRV.

Läs mer och beställ passerkort på SRV:s webbplats.

Återvinningscentral Skyttbrink, Tumba

Himmelsbodavägen 19, Tumba
Öppettider: tisdag-torsdag kl. 13-19, fredag-söndag kl. 9-16
Återvinningscentral Skyttbrink på SRV:s webbplats

Återvinningscentral, Fittja

Hallundavägen 4, Norsborg
Öppettider: tisdag-torsdag kl. 13-19, fredag-söndag kl. 9-16
Återvinningscentral Fittja på SRV:s webbplats

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: