Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Återvinningsstationer och återvinningscentraler

Återvinningsstationer i Botkyrka

På återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar, glas, hård och mjuk plast, papper, små batterier, metall och tidningar. Återvinningsstationerna är obemannade och öppna dygnet runt.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna runt om i landet och har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns.

Om du har klagomål på återvinningsstationerna ska du i första hand vända dig till FTI, telefon 0200-88 03 11.

Du kan också lämna synpunkter om tömning och städning på FTI:s webbplats .

Grövre avfall

I Botkyrka finns två återvinningscentraler, en i Tumba och en i Fittja. Här kan du slänga brännbart grovavfall, schaktmassor, gips (Skyttbrink), elavfall, metaller, farligt avfall och matfett.

Passerkort

För att använda återvinningscentralerna behöver du ett passerkort. Det skaffar du från SRV.

Läs mer och beställ passerkort på SRV:s webbplats.

Återvinningscentral Skyttbrink, Tumba

Himmelsbodavägen 19, Tumba
Öppettider: tisdag-torsdag kl. 13-19, fredag-söndag kl. 9-16
Återvinningscentral Skyttbrink på SRV:s webbplats

Återvinningscentral, Fittja

Hallundavägen 4, Norsborg
Öppettider: tisdag-torsdag kl. 13-19, fredag-söndag kl. 9-16
Återvinningscentral Fittja på SRV:s webbplats

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan