Öppna mobilmenyn

Drömdeg

Har du en idé? Vill du arrangera en festival, konsert, en turnering eller ett projekt? Är du mellan 13-25 år? Då kan du söka Drömdeg!

Drömdeg är till för dig som har en idé men behöver pengar, en lokal och kanske lite stöd för att genomföra den. Du kan göra en festival, en konsert eller en utställning - ingen idé är för liten! Stödet är till för att stötta och uppmuntra unga och unga vuxnas engagemang och delaktighet i det lokala kultur- och fritidslivet och ge möjlighet till eget skapande och drivande av kreativa idéer.

Drömdegspengar ser vi som ett första steg för Botkyrkas unga med en idé, där det är tillåtet att testa, göra fel och göra om.

Drömdeg är inte bara pengar

Förutom ett ekonomiskt stöd hjälper vi också till med coachning, tips på lokaler, samarbetspartners och teknisk utrustning som möjliggör ditt projekt. Hör av dig så bokar vi ett möte!

Vem kan söka Drömdeg?

Du som är mellan 13-25 år och bor i Botkyrka kan söka Drömdeg för att göra din idé till verklighet, på egen hand eller tillsammans med andra Botkyrkabor.

Du kan inte söka om:

 • du representerar en skola, förening eller någon annan organisation.
 • du är under 13 år eller över 25 år
 • du inte bor i Botkyrka.

Vad kan du söka Drömdeg för?

Du kan söka Drömdeg för något som har med kultur och idrott på fritiden att göra. Det kan vara att göra en festival, konsert, utställning, turnering, föreställning, workshop, med mera. Projektet måste vara alkohol- och drogfritt och genomföras i Botkyrka.

Du kan inte söka för projekt:

 • som görs på skoltid
 • vars kostnader enbart består av resor, utrustning och material
 • med kommersiellt eller vinstdrivande syfte
 • som ingår i ordinarie verksamhet
 • som strider mot demokratiska principer såsom alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Hur mycket pengar kan jag söka?

Du kan ansöka om upp till 10 000 kronor för följande kostnader:

 • Arvoden
 • Hyra av lokal och teknisk utrustning
 • Marknadsföring
 • Material
 • Fika och mat.

Du kan inte ansöka för:

 • Inköp av teknisk utrustning som har längre livslängd än projektet.

Så här ansöker du

Du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Du kan ansöka närsomhelst under året men vi vill gärna att du söker minst en månad innan du börjar med projektet.

Beslut tas av kultur- och fritidsförvaltningen (på delegation av kultur- och fritidsnämnden). Du får besked via e-post senast fyra veckor efter du skickat in din ansökan. Under sommaren och jul- och nyår kan det ta lite längre tid.

Om du beviljas Drömdeg får du ett e-postmeddelande från oss. I det hittar du ditt beslut, villkor för stödet som du måste följa, sista redovisningsdatum, loggor du ska använda när du marknadsför projektet och instruktioner för en utbetalning av stödet.

Vi prioriterar projekt som:

 • bidrar till Botkyrkas kultur- och fritidsliv
 • är publika och vänder sig till andra unga
 • involverar eget skapande
 • uppmuntrar till fler ungas delaktighet.

Villkoren för beviljat stöd är följande:

Projektets genomförande

 • Beviljade projekt ska påbörjas inom 6 månader och avslutas inom 12
  månader efter utbetalning.
 • Projektet ska genomföras i enlighet med ansökan. Vid större förändringar från ansökan ska kultur- och fritidsförvaltningen meddelas och godkänna dessa.
 • Beviljat projekt ska vara alkohol- och drogfritt.

Redovisning

 • Beviljade projekt ska redovisas senast 1 månad efter avslutat projekt.
 • Om en redovisning inte lämnas in kan det vara ett hinder för att beviljas nytt stöd i framtiden.

Informera om att Botkyrka kommun bidragit med stöd

 • I all marknadsföringsmaterial såsom affischer, programblad och i sociala medier ska det tydligt stå: ”Med stöd av Botkyrka kommuns Drömdeg”. Även kommunens kommunens platslogotyp ska användas.

Ansökningar från minderåriga sökande

 • Om mottagaren är minderårig kommer kommunen att kontakta vårdnadshavare och informera om beviljat stöd.
 • Om mottagaren är minderårig kan kommunen verka för att, tillsammans med den unga sökande, hitta goda samarbetspartners med juridiska personer som har kapacitet att stötta den sökande i planering och genomförande av projektet.

Redovisning av projektet

Du redovisar senast en månad efter att du genomfört ditt projekt.

Redovisningen görs via vår e-tjänst

Senast uppdaterad: 18 september 2020

Kontakt

Viktoria Nguema, samordnareE-post: stod@botkyrka.se

Telefon (via medborgarcenter): 08-530 610 00

Följ Drömdeg på Instagram

Boka digitalt möte för rådgivning

Har du en idé du vill bolla? Boka ett möte med handläggare för att få några konkreta tips inför din ansökan!

Senast uppdaterad: 18 september 2020