Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Stöd för vuxna

 • Missbruk och beroende

  Om du använder alkohol, droger eller spel på ett sätt som påverkar ditt liv negativt, kan du få stöd och behandling.

 • Våld och brott

  Om du är utsatt för våld och brott kan du få stöd och hjälp. Du kan också få stöd för lämna en kriminell livsstil och för att sluta använda våld.

 • Boendestöd

  Boendestöd kan ges till dig som till följd av psykisk ohälsa har svårt att få vardagen att fungera.

 • IPS- Individanpassat stöd till arbete för dig med psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller beroende

  Individanpassat stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller beroende för att komma i arbete eller studier. Metoden heter Individual Placement and Support, IPS.

 • Sysselsättning

  Sysselsättning är en verksamhet som riktar sig till vuxna kommuninvånare mellan 18-65 år med psykisk funktionsnedsättning eller samsjuklighet. Målsättningen med Sysselsättningen är att stödja människor till ökad livskvalitet, bland annat genom att skapa rutiner, bryta isolering och aktivt delta i aktiviteter tillsammans med andra deltagare.

 • Personligt ombud

  Vi arbetar med att stödja dig med långvarig psykisk ohälsa som gör att du har svårt att söka den hjälp som du behöver och har rätt till.

 • Hemlöshet

  Om du saknar boende eller riskerar att bli vräkt, kan vi på socialtjänsten ge dig råd och stöd.

 • Juridisk rådgivning

  Som boende i Botkyrka kommun har du möjlighet till kostnadsfri juridisk rådgivning. Rådgivningen ges av externa advokatbyråer och du kan få hjälp i ungefär 15 minuter.

Anmäla oro för vuxen över 18 år

Som privatperson och/eller i din yrkesroll har du möjlighet att göra en orosanmälan i vår e-tjänst.

Sök stöd som vuxen

Behöver du som vuxen stöd av socialtjänsten? Gör en ansökan i vår e-tjänst.

Stöd för dig som är anhörig

Det kan vara svårt att vara anhörig till någon som är sjuk eller har det svårt på olika sätt. Därför erbjuder kommunen stöd för dig som är anhörig.

Hitta dina vägval i livet

Välfärdsguiden hjälper dig att hitta rätt. Här kan du leta bland de vägval som passar just dig, dina behov och din situation.