Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kontaktperson för barn och unga

Som kontaktperson är du ett stöd för barn och unga. Du fungerar som en vuxen förebild och visar på nya möjligheter och goda alternativ. Ni träffas en eller två gånger per vecka.

Att få möjlighet att hjälpa en ung människa till en positiv utveckling ger mycket glädje. Du ger av ditt engagemang, din tid och din livserfarenhet. Du är en stabil, trygg och mogen person med intresse för att stödja ett barn eller en ungdom och bör vara 22 år eller äldre. Vi behöver både män och kvinnor med olika erfarenheter av livet.

Kontaktpersoner får regelbundet stöd och ekonomisk ersättning.

Vilka barn och unga kan få en kontaktperson?

Insatsen är behovsprövad och utreds av socialtjänsten. Barnen och ungdomarna är 10-20 år. En del har neuropsykiatriska funktionsvariationer, andra missköter sin skolgång, ligger i riskzonen för att hamna i kriminalitet eller missbruk. Det finns de som saknar vänner och inte kommer ut och därför riskerar att hamna i utanförskap.

Senast uppdaterad:

Välkommen att anmäla ditt intresse

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kan du anmäla ditt intresse här: samordnadkontaktperson@botkyrka.se

Senast uppdaterad: