Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bergvärme

Om du ska installera en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten krävs det en fullgjord anmälan eller ett beslut om tillstånd innan du kan börja.

Inte ett bygglov

Ansökan om Bergvärme är inte ett bygglov, utan ett tillstånd som söks hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Anmälan och ansökan

Om du vill installera en värmepumpsanläggning måste du först anmäla eller ansöka om tillstånd hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Den ska ha kommit in till oss senast sex veckor innan anläggningen ska installeras.

Om du installerar berg-, mark- eller sjövärmepump utan tillstånd eller anmälan kommer du att få betala en miljösanktionsavgift.

För luft-luft-värmepumpar och luft-vatten-värmepumpar finns inte något krav på anmälan eller tillstånd.

Inom de inre skyddsområdena för Tullinges och Segersjös (Tumba) vattenskyddsområden får du inte installera bergvärme.

I de yttre skyddsområdena för Tullinges och Segersjös vattenskyddsområden måste du ansöka om tillstånd för bergvärme.

Om du vill installera bergvärme inom Bornsjöns eller Östra Mälarens vattenskyddsområden (förutom kustremsan) räcker det med en anmälan.

Inom övriga delar av kommunen räcker det med en anmälan.

Borrentrepenören ska vara SITAC-certifierad. Borrhålet bör placeras minst 10 meter från tomtgränsen mot grannar. Går inte det kan man även vinkla borrhålet bort från tomtgränsen och då är det mitten av borrhålet som ska klara avståndet 10 meter.

Bifoga karta

Borrhålets läge ska markeras på en karta som ska skickas in tillsammans med anmälan/ansökan. Vid vinkling ska både yt-, mitt- och bottenläge för borrhålet ritas in, riktningen anges med en pil samt antal grader skrivas ut.

Bor du utanför områden med kommunalt vatten och/eller avlopp så måste även enskilda brunnar (inom 100 m) och avloppsanläggningar (inom 50 m) också framgå av kartan.

  • Välj Tomtkarta
  • Sök på din gatuadress
  • Zooma in
  • Skriv ut genom att välja skapa en pdf

Läs mer om hur du skapar en karta

Grannyttrande

Grannar med en tomt inom 20 m från borrhålet har rätt att yttra sig. Vid vinkling är det avståndet från borrhålets mitt som räknas.

När miljöenheten har godkänt borrhålets placering ska berörda grannar få möjlighet att yttra sig. Miljöenheten kommer att skicka ut en kopia på anmälan/ansökan tillsammans med kartan till berörda grannar som kommer få minst två veckor att yttra sig.

Om du vill ha mer information kan du kontakta en miljöinspektör på kommunen. Ring då medborgarcenter på telefon: 08-530 610 00 och be om att få prata med en miljöinspektör.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: