Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Samhällsbyggnads-förvaltningen

Här är du med och bygger framtidens Botkyrka i nära samråd med våra medborgare.

Hos oss möts du av en tillåtande och kreativ organisationskultur – här får du som medarbetare ett stort eget ansvar för ärendena och projekten men även stor frihet i hur du lägger upp ditt arbete.

Om samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar under två nämnder; miljö- och hälsoskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden har hand om skötseln och underhållet av gator, parker och mark. Dessutom ingår fysisk planering, bygglov, kart- och mätverksamhet samt bostadsanpassning i nämndens ansvar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvar för tillsyn och offentlig kontroll enligt lagar och förordningar. Nämnden ska också skapa förutsättningar för en hållbar utveckling, bidra till att de nationella och regionala miljökvalitetsmålen uppfylls samt övervaka och förbättra miljön i kommunen.

Fram till 2025 pågår ett omfattande digitaliseringsprogram i förvaltningen för att skapa en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Våra verksamheter

  • Bygglovsenheten
  • Ekonomienheten
  • Enheten för utveckling och geografisk information
  • Mark- och exploateringsenheten
  • Miljöenheten
  • Planenheten
  • Stabsenheten
  • Stadsmiljöenheten

Senast uppdaterad:

Lediga jobb

Välkommen till en inspirerande plats full av möjligheter. Vi söker dig som är öppen, modig, ansvarstagande och energisk.

Obruten digital samhällsbyggnadsprocess

Här kan du läsa mer om vårt pågående program för att skapa en obruten digital samhällsbyggnadsprocess (ODS).

Senast uppdaterad: