Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Upphandlingar och inköp

För att kunna bli leverantör till kommunen måste du delta i någon av våra offentliga upphandlingar.

Hur fungerar offentlig upphandling?

Hos Upphandlingsmyndigheten kan du läsa mer om hur offentlig upphandling går till och vad lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär.

Läs om offentlig upphandling hos Upphandlingsmyndigheten

Informationsfilm

Se filmen nedan för en genomgång av hur offentlig upphandling fungerar i kommunen.

Lämna anbud

Registrera dig

Registrera dig via länken


Det är kostnadsfritt att lämna anbud. När du registrerar dig får du tillgång till aktuella annonser och upphandlingsdokument. Du kan lämna ditt anbud samt bifoga filer och dokument. Det är ditt ansvar som anbudsigvare att hålla dig uppdaterad om aktuell information angående respektive upphandling, till exempel om eventuella ändringar görs i upphandlingsdokumenten under andbudstiden.

Var ute i god tid

Börja arbetet med att sätta dig in i upphandlingen i god tid för att hinna förbereda ett bra anbud. Du kan redan i förväg se till att ha underlag förberedda som kan komma att efterfrågas i upphandlingarna, CV och referenser.

Läs igenom noga och ställ inga egna krav

Det viktigaste är att du läser upphandlingsdokumenten noga och vet vilka kriterier som gäller för prövningen av anbuden. Se till att du svarar på alla krav, och att du beskriver det vi efterfrågar.

Ställ inte några egna krav eller föreslå förändringar. Det kan innebära att vi inte kan utvärdera och jämföra ditt anbud.

Har du inte beställt upphandlingsdokument direkt från Kommers ansvarar du själv för att kontrollera om några förtydliganden och kompletteringar gjorts.

Ställ frågor om något är oklart

Använd funktionen i upphandlingssystemet för att ställa frågor till upphandlaren. Det är ett bra sätt för att få förtydliganden så att du har bästa möjliga förutsättningar att lämna bra anbud.

Du kan också se svar på andra företags frågor. När du har anmält intresse för en upphandling får du automatiskt aviseringar när svar på frågor ges i upphandlingen.

Avslutade upphandlingar

Kopior på anbud från avslutade upphandlingar kan lämnas på begäran efter sekretessprövning. Kontakta i så fall Upphandlingsenheten via upphandling@botkyrka.se.


Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: