Öppna mobilmenyn

Kommun och politik

 • Kontakt

  Telefonnummer, e-post, felanmälan, fakturauppgifter, journummer

 • Handlingar och protokoll

  Handlingar och protokoll från nämndmöten, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

 • Organisation och politik

  Nämnder, förvaltningar och bolag, politiska partier, förtroendevalda politiker

 • Styrning och ekonomi

  Budget och uppföljning, kommunalskatt, årsredovisning, styrande dokument

 • Så kan du påverka

  Synpunkter, Botkyrkadialogen, Botkyrka ungdomsfullmäktige, kontakta politiker

 • Digital anslagstavla

  På Botkyrka kommuns digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

 • Press och kommunikation

  Pressrum, nyheter, om webbplatsen

 • Om kommunen

  Statistik och fakta om Botkyrka kommun och information om kommunens ansvar.

 • Så arbetar vi med...

  Information om hur kommunen arbetar inom olika områden.

Två kvinnor ser in i en datorskärm

Vänd dig till Botkyrka kommuns medborgarcenter med alla ärenden och frågor som har med kommunen att göra.

Hösten 2020 kommer vi till Tumba, vi inleder med en digital dialog i september!

Målet är att kommunen ska vara fossilbränslefri senast 2030 och klimatneutral senast 2045. Botkyrka som organisation har målsättningen att vara klimatneutral senast 2025.