Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Störningar i e-tjänsterna

    Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Kommun och politik

Gå direkt till:

En kvinna vid en dator hjälper en annan kvinna med ett ärende.

Personlig service

Vänd dig till Botkyrka kommuns medborgarcenter med alla ärenden och frågor som har med kommunen att göra.

En glad kvinna som står med armarna i kors vid ett rapsfält.

Botkyrkadialogen

Botkyrkadialogen är en möjlighet för dig som bor i Botkyrka att prata med dina politiker om saker du vill förbättra i din vardag.

En översiktsbild över Alby.

Områdesutveckling

För att kunna styra, påverka och stödja utvecklingen i varje stadsdel har vi tagit fram lokala utvecklingsprogram. Här kan du läsa mer.