Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kommun och politik

Gå direkt till:

Två kvinnor ser in i en datorskärm

Vänd dig till Botkyrka kommuns medborgarcenter med alla ärenden och frågor som har med kommunen att göra.

Botkyrkadialogen är en möjlighet för dig som bor i Botkyrka att prata med dina politiker om saker du vill förbättra i din vardag.

Områdesutveckling

För att kunna styra, påverka och stödja utvecklingen i varje stadsdel har vi tagit fram lokala utvecklingsprogram. Här kan du läsa mer.