Öppna mobilmenyn

Kommun och politik

Två kvinnor ser in i en datorskärm

Vänd dig till Botkyrka kommuns medborgarcenter med alla ärenden och frågor som har med kommunen att göra.

Hösten 2020 kommer vi till Tumba, vi inleder med en digital dialog i september!

Målet är att kommunen ska vara fossilbränslefri senast 2030 och klimatneutral senast 2045. Botkyrka som organisation har målsättningen att vara klimatneutral senast 2025.