Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Pågående arbeten med vatten och avlopp, VA

Trädgårdsvägen

Reparationsarbeten på vatten- och avloppsledningar pågår på Trädgårdsgatan i Tumba. Norsvägen är färdigt.

Renoveringen omfattar vattenledningar och avlopp på servis och stamledning till fastigheter på Trädgårdsvägen. Se bifogad karta.

Arbetet planeras att avslutas med asfaltering och finjustering under vintern 2024.

Utförande entreprenör: JVAB
Vid frågor, kontakta VA-enheten på 08-530 610 00.


Renoveringsarbeten av vattenledningar i Tullinge

Renoveringsarbeten av vatten- och avloppsledningar pågår i Tullinge.

Berörda adresser är Fagerlidsvägen, Römossvägen, Aftonvägen, Middagsvägen och Morgonvägen. Renoveringsarbetet påbörjas vid Fagerlidsvägen och avslutas vid Morgonvägen. Arbetet beräknas vara klart till sommaren 2024.

Utförande entreprenör: VA-drift
Vid frågor, kontakta VA-enheten på 08-530 610 00.


Ny huvudvattenledning Norsborg-Fittja

Stockholm Vatten planerar för en ny huvudvattenledning för dricksvatten mellan Norsborgs vattenverk och Fittjaskolan i Botkyrka. Byggstart är planerad till tidigast 2024.

Läs mer på projektsidan hos Stockholm Vatten och Avfall: Norsborg–Fittja: Ny huvudvattenledning | Stockholm Vatten och Avfall

Läs om hur Stockholm Vatten och Avfall arbetar för att säkra Stockholms vattenförsörjning: Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning | Stockholm Vatten och Avfall

VA-utbyggnad Sandviken

Botkyrka kommun bygger en allmän va-anläggning i Sandviken för att tillgodose områdets behov av en ledning för vatten och avlopp.

Utbyggnaden startar hösten 2022 med förstudie och projektering. Anläggningen planeras bli helt klar 2028.

Utbyggnaden i Sandviken i Grödinge omfattar 147 fritidshus, varav 13 är permanentbostäder.

Läs mer om projektet.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: