Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Pågående arbeten med vatten och avlopp, VA

Trädgårdsvägen och Norsvägen

Reparationsarbeten på vatten- och avloppsledningar kommer att påbörjas på Trädgårdsgatan och Norsvägen i Tumba.

Renoveringen omfattar vattenledningar och avlopp på servis och stamledning till fastigheter på Trädgårdsvägen och Norsvägen. Se bifogad karta.

Arbetet planeras att avslutas med asfaltering och finjustering hösten/vintern 2023.

Utförande entreprenör: JVAB
Vid frågor, kontakta VA-enheten på 08-530 610 00.


Renoveringsarbeten av vattenledningar i Tullinge

Renoveringsarbeten av vatten- och avloppsledningar kommer att påbörjas i Tullinge.

Berörda adresser är Fagerlidsvägen, Römossvägen, Aftonvägen, Middagsvägen och Morgonvägen. Renoveringsarbetet kommer att påbörjas vid Fagerlidsvägen och avslutas vid Morgonvägen. Arbetet beräknas vara klart till senhösten 2023.

Utförande entreprenör: VA-drift
Vid frågor, kontakta VA-enheten på 08-530 610 00.


Fältvägen/Fridhemsvägen

Reparationsarbeten på vatten- och avloppsledningar har pågått på Fältvägen och Fridhemvägen i Tumba.

Se bifogad karta. Pdf, 194 kB.

Arbetet planeras att avslutas med asfaltering och finjustering våren 2023.

Utförande entreprenör: Pollex AB
Vid frågor, kontakta VA-enheten på 08-530 610 00.

Tidigare utskickat informationsbrev finns att läsa här. Pdf, 576.1 kB.

Ny huvudvattenledning Norsborg-Fittja

Stockholm Vatten planerar för en ny huvudvattenledning för dricksvatten mellan Norsborgs vattenverk och Fittjaskolan i Botkyrka. Byggstart är planerad till tidigast 2024.

Läs mer på projektsidan hos Stockholm Vatten och Avfall: Norsborg-Alby: Ny huvudvattenledning | Stockholm Vatten och Avfall

Läs om hur Stockholm Vatten och Avfall arbetar för att säkra Stockholms vattenförsörjning: Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning | Stockholm Vatten och Avfall

Muddring av dagvattenparken Maden

Botkyrka kommun rensar bottensediment i dagvattenparken Madens dagvattensystem (övre delen) i Tullinge.

Läs mer om projektet.

VA-utbyggnad Sandviken

Botkyrka kommun bygger en allmän va-anläggning i Sandviken för att tillgodose områdets behov av en ledning för vatten och avlopp.

Utbyggnaden startar hösten 2022 med förstudie och projektering. Anläggningen planeras bli helt klar 2028.

Utbyggnaden i Sandviken i Grödinge omfattar 147 fritidshus, varav 13 är permanentbostäder.

Läs mer om projektet.

Arbete för bättre vattentryck på Tant Gröns väg

Botkyrka kommun utför VA-arbete för bättre vattentryck på Tant Gröns väg. Arbetet startade i oktober 2022 och beräknas pågå till april 2023. (Arbetet har blivit försenat på grund av världsläget och försenade leveranser.)

Kommunen kommer under denna tid att utföra schaktningsarbeten i området. Störningar kommer att uppstå, och vattnet kommer under vissa dagar och tider att behöva stängas av.

Fastighetsägare kommer att bli aviserade en dag innan avstängning av vattnet sker. Det kan hända att vi under arbetets gång akut behöver stänga av vattnet.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: