Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vägar och underhåll

 • Sandsopning

  Här kan du se tidsplan och områden för sandsopningen.

 • Felanmälan gator och trafik

  För att vi ska kunna åka på våra vägar måste de skötas och underhållas. Du kan göra en felanmälan eller ge synpunkter om något inte fungerar som det ska.

 • Trafiksignaler

  I Botkyrka finns trafiksignaler på både statliga och kommunala vägar. Om du vill anmäla ett fel på en trafiksignal ska du göra det till den som sköter just den vägen.

 • Belysning

  God belysning är viktigt för trafiksäkerhet, framkomlighet och för att våra gator och parker ska vara mer överblickbara.

 • Snöröjning och halkbekämpning

  Vi plogar, saltar och sandar våra gator, gång och cykelvägar, bussterminaler och andra allmänna platser.

 • Varierande hastighetsbegränsningar på E4/E20

  Den 8 mars 2021 inför Trafikverket nya varierande hastighetsgränser på E4/E20 mellan trafikplatserna Hallunda och Fittja