Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Färdigställandeskydd enligt lagen (2014:227)

När du anlitar en hantverkare (näringsidkare) för att utföra vissa arbeten på ett en – och tvåbostadshus (småhus) och om kostnaderna överstiger 10 prisbasbelopp, överstiger kostnaderna inte detta ska en skriftlig beräkning/redovisning över kostnaderna för projektet. Budgeten ska specificera materialkostnader från arbetskostnader.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: