Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Fakta om Botkyrka

I Botkyrka bor 95 000 personer vilket gör kommunen till den femte största i Stockholms län och plats 21 i Sverige. Botkyrka har sex kommundelar: Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge. I kommunen talas det cirka 100 olika språk.

Geografi

Botkyrka kommun ligger mellan Stockholm och Södertälje. Kommunen omsluts av vatten genom Mälaren i norr och Östersjön i söder. Botkyrka har många naturområden och naturreservat.

Befolkning

Det bor 95 000 personer i Botkyrka. Av dem är 34 procent under 25 år och 14 procent äldre än 65 år. Medelåldern i kommunen är 37,9 år.

60,5 procent av de som bor i Botkyrka har utländsk bakgrund.

Befolkningsmängd per kommundel

Befolkningsmängd per kommundel

Kommundel

Befolkningsmängd

Alby

14 208

Fittja

7 514

Hallunda-Norsborg

21 130

Tullinge

20 179

Tumba

26 852

Vårsta-Grödinge

4 596


Bostäder

Det finns 36 376 bostäder i Botkyrka, varav 22 295 i flerbostadshus, 12 289 i småhus och 1 792 i övriga hus eller specialbostäder.

Näringsliv och arbetstillfällen

I kommunen finns 26 043 arbetstillfällen (inklusive offentlig sektor, 2019). Av kommunens 44 940 förvärvsarbetande har cirka 12 671 jobb på hemmaplan. Den öppna arbetslösheten är 6,9 procent (oktober 2020) jmfr med rikets 4,2 procent. Botkyrka kommun är den största arbetsgivaren med 6 164 månadsavlönade.

Faktablad om Botkyrka

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: