Öppna mobilmenyn

Baskarta

Baskartan är den mest detaljerade kartan som finns över kommunen. Den levereras direkt som ett utdrag från kartdatabasen utan fältkontroller.

Baskartan används framförallt som underlag för detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet. Som utgångsmaterial för upprättande av nybyggnadskartor, förrättningskartor, ledningsdokumentation med mera.

I baskartan visas bland annat: fastighetsindelningar, byggnader, vägar, järnvägar, gång- och cykelvägar, gatunamn, strandlinjer, fornlämningar och höjdkurvor.

Baskartan kan levereras i följande format: Dwg, dxf, pdf eller i annat format enligt överenskommelse.

Beställ karta

Använd e-tjänsten eller ladda ner blanketten för beställning
service.botkyrka.se under övriga kartor.

Senast uppdaterad: 11 september 2020

Beställ kartor och ladda ner blanketter via e-tjänsten

  • Mätuppdrag
  • Nybyggnadskarta
  • Samlingskarta
  • Gränsutvisning
  • Övriga kartor

Till e-tjänsten


Kontakt

E-post: karta@botkyrka.se

Postadress:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information
147 85 Tumba