Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Baskarta

Baskartan är den mest detaljerade kartan som finns över kommunen. Den levereras direkt som ett utdrag från kartdatabasen utan fältkontroller.

Baskartan används framförallt som underlag för detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet. Som utgångsmaterial för upprättande av nybyggnadskartor, förrättningskartor, ledningsdokumentation med mera.
Baskartan levereras i 2D (innehåller inte höjdinformation).

I baskartan visas bland annat: fastighetsindelningar, byggnader, vägar, järnvägar, gång- och cykelvägar, gatunamn, strandlinjer, fornlämningar och höjdkurvor.

Baskartan kan levereras i följande format: Dwg, pdf eller i annat format enligt överenskommelse.

Tomtkarta i DWG

Har du en tomtkarta och behöver en DWG över området som komplement?

Om fastigheten/området är mindre än 5000 kvm. Så beställer du enklast tomtkarta i DWG (Utdrag ur databas) som har fast prissättning. Behöver du ett större område så beställer du en Baskarta.

Beställ karta

Använd e-tjänsten eller ladda ner blanketten för beställning
service.botkyrka.se under övriga kartor.

Senast uppdaterad:

Beställ kartor och ladda ner blanketter via e-tjänsten

  • Mätuppdrag
  • Nybyggnadskarta
  • Gränsutvisning
  • Övriga kartor

Kontakt

Postadress:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information
147 85 Tumba

Senast uppdaterad: