Öppna mobilmenyn

Startbesked

Startbesked är ett beslut från bygglovsavdelningen om att åtgärder eller byggen som behövt bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan får påbörjas.

Vid enkla byggen skickas startbeskedet ut i samband med själva bygglovet. I annat fall behöver du ansöka om startbesked.

Om bygget startas utan startbesked kan byggsanktionsavgift tas ut.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: