Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så mycket kostar omsorgen

Du som har omsorg genom kommunen betalar en avgift för det stöd du får. Hur mycket du ska betala beror på vad du får hjälp med och hur stor inkomst du har.

Max 2 575 kr/månad (maxtaxa)

Principen är att den som har högre inkomst ska betala mer än den som har lägre inkomst. Men ingen behöver betala mer för omsorgen än det avgiftstak, så kallad maxtaxa, som bestäms av socialtjänstlagen.

Maxtaxan ändras varje år. År 2024 behöver du som mest betala 2 575 kronor varje månad.

Hemtjänst

Hemtjänsten kostar olika mycket beroende på hur mycket hjälp du får. Högsta avgift är 2 575 kronor (maxtaxa 2024), men den kan bli lägre om du har mindre hjälp eller en låg inkomst.

Om du är borta tillfälligt eller är på sjukhus kan du få avdrag på din hemtjänstavgift. För att få avdrag måste du ha meddelat din frånvaro till hemtjänsten senast fem kalenderdagar före bestämt besök. För frånvaro som inte meddelats till hemtjänsten fem kalenderdagar i förväg görs inget avdrag, med undantag för akuta sjukdomsfall som leder till sjukhusvistelse.

Hemtjänst/Avlösning för anhöriga

Hjälp med avlösning (där hemtjänsten ger omsorg för att avlasta anhöriga) är avgiftsfri upp till 15 timmar per månad. Timmar utöver de avgiftsfria debiteras enligt maxtaxa.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet kostar 175 kronor per påbörjad månad. För dig som har hemtjänstinsatser ingår trygghetslarmet i avgiften för hemtjänst.

Matlåda

Matlåda är en insats du kan ansöka om från kommunen. Matlådorna kostar 60 kronor styck. Du betalar en fastställd avgift för leveransen.

Ledsagning

Ledsagning räknas som hemtjänst och räknas in i hemtjänstavgiften.

Undantaget är om du har en grav synskada eller om du är under 65 år och har en funktionsnedsättning. Då betalar du ingenting för ledsagning upp till 15 timmar per månad. Timmar utöver de avgiftsfria debiteras enligt maxtaxa.

Dagverksamhet

1 besök/vecka: 716 kr/månad
2–3 besök/vecka: 1337 kr/månad
4–5 besök/vecka: 1624 kr/månad

Frukost, lunch och eftermiddagskaffe på dagverksamheten kostar 81 kronor per dag. Du får inget avdrag på dagverksamhetsavgiften om du är borta tillfälligt.

Korttidsplats/Växelvård

Omsorgen på korttidsplats/växelvård kostar max 86 kronor per dag. Maten kostar 136 kronor per dag.

Servicehus

Du som bor på servicehus betalar en servicehusavgift för omsorg och gemensamma aktiviteter. Avgiften är högst 2 575 kronor per månad (maxtaxa 2024), men kan bli lägre om du har en låg inkomst. Utöver det har du ett eget hyreskontrakt för din lägenhet och betalar hyra som vanligt.

Vård- och omsorgsboende

Du som bor på vård- och omsorgsboende betalar en avgift för omsorgen. Högsta avgift för omsorgen är 2 575 kronor, men avgiften kan bli lägre om du har en låg inkomst.

På boendet har också du ett eget hyreskontrakt och betalar hyra som vanligt. Maten på boendet kostar 3 990 kronor per månad (det avser alla måltider). Om du är borta från boendet och äter mat hos någon annan kan du få avdrag för lunch och/eller middag. För att du ska få avdrag för del av dag behöver du anmäla frånvaron till boendet 5 dagar i förväg.

Dubbel boendekostnad (vård- och omsorgsboende)

Om du får dubbel boendekostnad när du flyttar in på ett vård- och omsorgsboende kan du ansöka om att få din omsorgsavgift jämkad i upp till tre månader. Jämkning ansöker du om på en särskild blankett som du kan skriva ut från botkyrka.se eller som du får av din avgiftshandläggare.

Observera att du inte får ha några realiserbara tillgångar motsvarande ett prisbasbelopp på 57 300 kronor för att få jämkning.

Så räknar kommunen ut vad du ska betala

När kommunens avgiftshandläggare räknar ut din avgift ser de över hur mycket du har kvar av din inkomst när du betalat din boendekostnad. Du ska då ha kvar ett minimibelopp som ska täcka normala levnadskostnader. Minimibeloppet fastställs av regeringen.

Minimibelopp år 2024

År 2024 är minibeloppet per månad:

7062  kronor om du är över 61 år och bor ensam
7768 kronor om du är under 61 år och bor ensam
5762 kronor om du är make/sambo över 61 år
6338 kronor om du är make/sambo under 61 år

Du får ett beslut skickat till dig där du ser hur mycket du ska betala per månad. Du får en räkning varje månad och betalar i efterskott.

Ansöka om högre minimibelopp (individuellt tillägg)

Om du har varaktigt ökade levnadskostnader (till exempel om du har en sjukdom som gör att du har ökade kostnader för specialmat) kan du ansöka om att få ha kvar ett högre minimibelopp än det som regeringen bestämt. Det kallas för individuellt tillägg. Individuellt tillägg ansöker du om på en särskild blankett som du kan skriva ut från botkyrka.se eller som du kan få av din avgiftshandläggare.

Lämna uppgift om inkomst och boendekostnad

För att din avgift ska beräknas rätt behöver du lämna in uppgifter om inkomst och boendekostnad. Du som har fått beslut om omsorg får automatiskt blanketter som du ska fylla i. Om du inte fått blanketterna kan du ladda ner dem från e-tjänsten.

Blanketter i e-tjänsten

Betala med autogiro

Om du vill kan du betala din äldreomsorgsavgift med autogiro. Då behöver du skicka in dina bankuppgifter och ditt medgivande.

Medgivande om autogiro

Överklaga ett avgiftsbeslut

Om du tycker att din handläggare har fattat fel beslut om din avgift har du rätt att överklaga. Det gör du genom att skicka ett brev till din handläggare på adressen:

Botkyrka kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Myndighet
147 85 Tumba

Om det kommit till nya uppgifter omprövar handläggaren ditt ärende. I annat fall skickar han eller hon det vidare till förvaltningsrätten.

Kontakt

Telefon: 08-530 616 85

E-post: vof.avgifter@botkyrka.se

Annette Carlsson
Anne Juustovaara
Eva Martinsen
Emma Jensen
Jessica Mortensen

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: