Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Detaljritning

En detaljritning är en ritning i en stor skala (ofta 1:20 eller 1:10) där man ser detaljerna i en liten del av byggnaden eller projektet. Vid ansökan om bygglov behövs ritningar som beskriver det som ska byggas. En detaljritning kan behövas för att visa en ny takkupa, balkongräcke, med mera.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: