Öppna mobilmenyn

Fastighet

En fastighet är ett stycke mark och kan bestå av ett eller flera avgränsade områden. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: