Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Fastighet

En fastighet är ett stycke mark och kan bestå av ett eller flera avgränsade områden. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: