Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Invasiva arter

Botkyrka kommun arbetar med att bekämpa invasiva arter, i första hand gul skunkkalla och jättebalsamin. Det är viktigt att alla hjälper till att förhindra deras förekomst. Har du sett en invasiv art kan du använda formuläret för felanmälan för att rapportera det till oss.

jättebalsamin, rosa blommor

Jättebalsamin

Många främmande arter har varit till nytta för människor och ekonomisk viktiga. Men det kan uppstå stora problem när främmande arter sprider sig i miljön och påverkar inhemska växter och djur, ekosystem, människors hälsa och samhället.

Exempel på invasiva arter

Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”. På artfakta.se kan du läsa om och se bilder på djur och växter som är invasiva.

Björnloka

Jättelokan är en invasiv art. Den kan bilda mycket stora och täta bestånd. Växtsaften kan i kombination med solljus orsaka svåra blåsor på huden.

Senast uppdaterad:

Invasiva arter på privat mark

Privata aktörer har ett ansvar för att begränsa invasiva främmande arter i Sverige. Om du hittar invasiva arter på privat mark kan du rapportera det på artfakta.se

Sprid inte invasiva arter

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald och hälsa.
Vad du gör som privatperson spelar stor roll.
Läs mer på Naturvårdsverket.se

Senast uppdaterad: