Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Ny gul vädervarning i södra Stockholms län

    SMHI varnar för ett snöfallsområde som rör sig in västerifrån onsdag morgon och sprider vidare österut över området under dagen. Det kan snöa ymnigt och fram till onsdag eftermiddag kan det falla 5-10, lokalt 15, cm snö. I snöfallet tidvis friska vindbyar. Mer information.

Öppna data

Om öppna data

Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Du får sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på öppna data.

Tanken med öppna data är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även användas av till exempel företag och allmänheten för att skapa nya tjänster.

Nyckeltal från kommun- och landstingsdatabasen Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter som till exempel Statistiska centralbyrån (SCB), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brottsförebyggande rådet (BRÅ), och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Öppna geodata

I Botkyrka kommun har vi öppna geodata genom Tätortskartan Stockholms län. Tätortskarta Stockholms län är en enhetlig generaliserad karta över hela Stockholms län, som bland annat innehåller olika markslag, offentliga byggnader, bebyggelse i glesbygd samt vägnät med gatunamn och adressnummer. Den har upprättats genom ett samarbete mellan länets samtliga kommuner.

Kartan är upplagd för att kunna användas i skalområdet kring 1:15 000. Tillgängliga format är WMS-tjänst, ESRI Shape, ESRI geodatabas gdb, MapInfo tab, Geopdf.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: