Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Dialog- och demokratiberedningen

I Dialog- och demokratiberedningen sitter 13 ledamöter från samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. De är valda för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2026 eller intill det sammanträde då nytt val har förrättats inför mandatperioden 2026-2029.

Kontakta dialog- och demokratiberedningen

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda i Dialog- och demokratiberedningen i kommunens förtroendemannaregister.

Senast uppdaterad:

Delta digitalt

Om du inte kan komma till platserna där Botkyrkadialogen är så kan du delta digitalt på dialog.botkyrka.se

Senast uppdaterad: