Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kartor och mätuppdrag

Botkyrka kommun dokumenterar förändringar av stadsbilden och ansvarar för utveckling och samordning inom området geografisk informationsteknik (GIT/GIS).

 • Tomtkarta

  Tomtkartan innehåller fastighetsinformation, byggnader, vägar, GC-vägar, gatunamn och adresser, prick- och korsmark.

 • Nybyggnadskarta

  Nybyggnadskartan används som underlag vid bygglovsansökan och är grunden för en situationsplan där också den tänka byggnaden/tillbyggnaden är inritad.

 • Mättjänster

  Husutstakning, lägeskontroller samt andra mätuppdrag och leverenser av arbetspunkter med höjdvärden.

 • Adresser och namnsättning

  Botkyrka kommun ansvarar för adressättning och kan hjälpa dig att få en korrekt adress.

 • Baskarta

  Baskartan är den mest detaljerade kartan som finns över kommunen. Den levereras direkt som ett utdrag från kartdatabasen utan fältkontroller.

 • Övriga kartbeställningar

  Övriga kartbeställningar omfattas av om du till exempel vill beställa en översiktskarta eller en egenkomponerad karta ett område.

 • Lantmäteri och fastighetsjuridik

  Hela Botkyrka kommun är indelat i fastigheter. En fastighet är i lantmäterisammanhang inte en byggnad utan ett avgränsat geografiskt område som består av mark och ibland av vatten.

 • Flygbilder / ortofoton

  Flygbilder delas in i två kategorier, flygbilder och ortofoton. De lämpar sig för olika användningsområden beroende på i vilket syfte de ska användas.

 • För mätkonsulter

  Om du som konsult vill utföra mätning för utstakning eller lägeskontroll i Botkyrka kommun, måste du ansöka om behörighet från kommunen.

 • Så använder du webbkartan

  I Botkyrkas webbkarta kan du söka och ta del av information från kommunens verksamheter, exempelvis detaljplaner, skolor och kommunala parkeringsplatser. Du kan även mäta, rita, skriva anteckningar och skriva ut kartor.

Beställ kartor och ladda ner blanketter via e-tjänsten

 • Mätuppdrag
 • Nybyggnadskarta
 • Gränsutvisning
 • Övriga kartor

Så använder du webbkartan

Kontakt

Postadress:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information
147 85 Tumba