Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Sök bygglov för inglasning av balkong

Om du ska glasa in din balkong behöver du ansöka om bygglov. Vid inglasning av balkonger ökar brandrisken. Avskiljning från intill- och ovanliggande balkonger ska utföras enligt gällande brandkrav. Om balkongen utgör utrymningsväg får inte inglasning försvåra utrymning.

Sök bygglov via e-tjänst

Sök bygglov eller gör en anmälan via vår digitala e-tjänst. I e-tjänsten kan du boka tid för vägledning, följa ditt ärende, göra kompletteringar, ansökan om slutbesked, ta del av ditt beslut med mera.

Checklista för handlingar

Du behöver skicka med ett antal handlingar tillsammans med din ansökan. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Situationsplan/tomtkarta i skala 1:400
  Markera aktuella fasader på kartutdraget. Läs mer om situationsplan.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Redovisa alla balkonger och fasader som påverkas av inglasningen. Markera berörda balkonger. Mer information om fasadritning.

 • Detaljritning
  På föreslagen inglasning, till exempel ett produktblad. Mer information om detaljritning.

 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen. Mer information om kontrollplan.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Senast uppdaterad:

Kontakta bygglovsenheten

E-post: sbf@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl .13-14.

 

Senast uppdaterad: