Öppna mobilmenyn

Förändringar som kräver anmälan

I vissa fall behöver du inte söka bygglov, men ändå anmäla till kommunen om du ska göra förändringar på ditt hus eller tomt.

 • Anmälan om tillbyggnad

  Om du ska göra en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter behöver du inte bygglov, men du behöver göra en anmälan till kommunen. Här finns information om vilka handlingar du ska skicka med din anmälan.

 • Anmälan takkupa

  Ange lämplig sidinformation

 • Anmäl ingrepp i bärande konstruktion

  Om du ska göra ett ingrepp i bärande konstruktion behövs inte bygglov men du måste göra en anmälan. Här finns information om vilka handlingar du ska skicka med din anmälan.

 • Anmäl installation av eldstad

  För att få installera en eldstad måste du lämna in en anmälan. Här hittar du information om vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din anmälan.

 • Anmäl komplementbostadshus

  Ska du bygga en komplementbostad på maximalt 30 kvadratmeter behöver du inte bygglov, men du behöver göra en anmälan till kommunen. Här hittar du information om vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din anmälan.

 • Anmäl komplementbyggnad

  Ska du uppföra en eller flera komplementbyggnader på max 25 kvadratmeter behöver du inte bygglov, men du behöver göra en anmälan till kommunen. Här hittar du information om vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din anmälan.

 • Anmäl ny bostad i befintligt hus

  Om du ska inreda en ny bostad i ett befintligt enbostadshus behövs inte bygglov men du måste göra en anmälan.

Kontakta bygglovsenheten

E-post: bygglov@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14