Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Utomhusmiljö

 • Eldning

  Eldningsvecka, information om att elda i naturen

 • Trädfällning

  Du behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen om du vill fälla eller beskära ett träd som står på kommunens mark

 • Fyrverkerier

  Vad som gäller för fyrverkerier i Botkyrka kommun står i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Ordningslagen reglerar när du behöver tillstånd.

 • Invasiva arter

  Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald och hälsa. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

 • Skadedjur

  Du kan anmäla skadedjur till kommunen.

 • Afrikansk svinpest

  För att skydda svenska vildsvin uppmanas allmänheten att inte slänga matrester och sopor i naturen eftersom svinen kan få i sig dem.

 • Vattenskyddsområden

  När du bor eller arbetar inom ett vattenskyddsområde är det viktigt att tänka på att det du gör kan påverka vattnet.

 • Kommunägd mark

  Det här gäller vid markupplåtelse och olovliga bosättningar.

 • Anslagstavlor i Botkyrka

  Här hittar du en karta över kommunens anslagstavlor.

Snöröjning och halkbekämpning

Vi plogar, saltar och sandar våra gator, gång och cykelvägar, bussterminaler och andra allmänna platser för att göra dem mer framkomliga.

Viltvård

Om du hittar ett djur som är skadat från en trafikolycka ska du ringa 112

Om du hittar ett annat vilt djur som är skadat eller som inte mår bra kan du ringa till medborgarcenter på 08 530 610 00.