Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av en byggherre. Vissa typer av ärenden ska ha en certifierad kontrollansvarig (riksbehörig). Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför de arbeten som ska kontrolleras. Det betyder till exempel att han eller hon inte får nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta inom samma företag som den som utför åtgärden.

Den kontrollansvarige ska biträda byggherren och delta i byggsamråd, besiktningar, arbetsplatsbesök och övriga kontroller. Han ska övervaka att samhällets krav uppfylls och att kontrollplanen följs. Det är lämpligt att koppla in den kontrollansvarige så tidigt som möjligt i ett projekt.

På Boverkets hemsida finns en databas över riksbehöriga kontrollansvariga.

 

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: