Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av en byggherre. Vissa typer av ärenden ska ha en certifierad kontrollansvarig (riksbehörig). Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför de arbeten som ska kontrolleras. Det betyder till exempel att han eller hon inte får nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta inom samma företag som den som utför åtgärden.

Den kontrollansvarige ska biträda byggherren och delta i byggsamråd, besiktningar, arbetsplatsbesök och övriga kontroller. Han ska övervaka att samhällets krav uppfylls och att kontrollplanen följs. Det är lämpligt att koppla in den kontrollansvarige så tidigt som möjligt i ett projekt.

Du hittar certifierade kontrollansvariga via certifieringsorganens webbplatser:
Behöriga certifierade personer, RISE:s webbplats
Behöriga certifierade personer, Kiwas webbplats

 

Du kan anmäla kontrollansvarig i samband med att du gör ny ansökan/anmälan i e-tjänsten.

Har du ett pågående ärende kan du anmäla ny/ändra kontrollansvarig separat i e-tjänsten.

 

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: