Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Balkonger

Nya balkonger på befintliga hus behöver bygglov. Även inglasning av balkonger behöver bygglov.

En balkong är en viktig del av byggnadens arkitektur och en del av det offentliga rummets stadsliv. Om du vill bygga nya balkonger på ett befintligt hus vägs därför både enskilda och allmänna intressen in när man söker bygglov.

Inglasning balkong

Om du ska glasa in din balkong behöver du ansöka om bygglov. Vid inglasning av balkonger ökar brandrisken. Avskiljning från intill- och ovanliggande balkonger ska utföras enligt gällande brandkrav. Om balkongen utgör utrymningsväg får inte inglasning försvåra utrymning.

Söka bygglov

Följande handlingar behöver du skicka in när du söker bygglov för inglasning av balkong. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Situationsplan i skala 1:400
  Markera aktuella fasader på kartutdraget.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Redovisa alla balkonger och fasader som påverkas av inglasningen. Markera berörda balkonger.

 • Detaljritning
  På föreslagen inglasning, t.ex. ett produktblad.

 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen.

 • Ytterligare handlingar kan behövas
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor får du gärna kontakta oss innan du skickar in ansökan.

  Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

  Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

 

Ansök om bygglov

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: