Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Prickmark

På detaljplanens karta finns ofta områden som är markerade med prickar. Vanligtvis betyder det att marken inte får bebyggas.

Kolla för säkerhets skull definitionen för den aktuella detaljplanen.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: