Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppsnätet skapar stora problem med igensättningar i avloppsledningarna på grund av fettutsläpp från bland annat restauranger, storkök och bagerier.

Du måste ha fettavskiljare om...

...fetthalten i det vatten som släpps i avloppsnätet inte överstiga 50 mg per liter. I praktiken innebär detta att alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel måste ha fettavskiljare. Detta gäller till exempel:

 • Bagerier
 • Caféer
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Livsmedelsbutiker
 • Hamburgerbarer
 • Mottagningskök
 • Personalmatsalar
 • Pizzerior
 • Restauranger
 • Salladsbarer
 • Konditorier
 • Storkök
 • Rökerier
 • Gatukök
 • Sushirestauranger

Därför ska du ha en fettavskiljare

Ledningsnätet i Botkyrka är gjort för att ta emot vatten från hushåll. Vi har stora problem med igensättningar i avloppsledningarna på grund av fettutsläpp från bland annat restauranger, storkök och bagerier.

Fettet som släpps ut stelnar och fastnar i avloppsledningar. Ledningskapacitet minskar då kraftigt och det kan orsaka stopp i avloppssystemet och källaröversvämningar.

Så fungerar det

Fettavskiljare fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vatten rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i den första facket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack.

Avskiljaren måste tömmas och rengöras regelbundet. Om du inte gör det kommer slammet och fettet att växa och vatten passerar avskiljaren utan att rengöras från fettet. Fettavskiljaren töms av godkänd tömningsentreprenör som du skriver ett tömningsavtal med.

Olika typer av fettavskiljare

För restauranger och andra serveringslokaler är det antalet serverade matportioner som avgör storleken på fettavskiljaren. För verksamheter utan servering bestäms fettavskiljarens storlek av det maximala flödet genom anläggningen.

Nedanstående tabell kan ge en vägledning för beräkning av det dimensionerade flödet. Antalet sittplatser i lokalen multiplicerat med 3 ger antalet matportioner.

tabell

Matportioner per dag

Dim flöde (l/s)

-200

2

201-400

4

401-700

7

701-1000

10

1001-

Special

Företag som säljer godkända och testade fettavskiljare

Godkänd tömningsentreprenör

Enligt kommunens renhållningsordning är det endast SRV Återvinning som är godkänd. Fettavskiljare ska tömmas regelbundet, men minst två gånger per år. Det gäller även fettavskiljare kopplad till enskild avloppsanläggning. För fettavskiljare kopplad till gemensamt ledningsnät bestämmer ägaren av ledningsnätet hur ofta fettavskiljaren ska tömmas.

För att ändra tömningsintervall kan du kontakta kommunens VA-enhet.

Viktigt om placering och lokal

 • Avskiljare och tillhörande installation får inte placeras i en lokal där livsmedel hanteras
  .
 • Sugslangar får inte dras genom en lokal där livsmedel hanteras då det kan ge upphov till hygieniska olägenheter

 • Lokalen där fettavskiljaren installeras ska vara väl ventilerad och ha vatten och golvbrunn

Så gör du – anmälan om fettavskiljare

 1. Sök bygglov via e-tjänsten. Bifoga faktablad om din fettavskiljare. Dimensionera din fettavskiljare rätt. Antalet matportioner får du fram genom att multiplicera antalet sittplatser i lokalen med tre. Använd sedan tabellen ovan för att få fram vilket flöde din fettavskiljare behöver klara av (dimensionen). Alla vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar ska kopplas till fettavskiljaren.
 2. Installera inte din fettavskiljare innan du får beslut från bygglovsenheten.

Kontakt och postadress

E-post
sbf@botkyrka.se

Postadress
Botkyrka kommun
Miljöenheten
147 85 Tumba

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: