Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-förvaltningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar fler botkyrkabor i studier, arbete och sysselsättning och för fler företag i kommunen.

Vi arbetar efter visionen att fler botkyrkabor ska ha ett arbete, driva eget företag eller ha en annan meningsfull sysselsättning som ger självständighet livet ut.

Vi utgår ifrån att alla individer har en förmåga och vilja att klara sina utbildningar och insatser och gå vidare till arbete eller studier.

Våra verksamheter

Förvaltningen arbetar genom dessa enheter:

Arbetsmarknadsenheten
Enheten stödjer botkyrkabor som söker arbete eller studier. Vi arbetar med individen i centrum och ger stöd utifrån intressen, behov och egna förutsättningar.

Utbildning för vuxna

Utbildning för vuxna ger en av de viktigaste grunderna för ett självständigt liv genom utbildning. Verksamheten består av Botkyrka Vuxenutbildning, Xenter Yrkeshögskola samt Studie- och yrkesvägledning

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med syfte att erbjuda deltagare arbetsliknande och meningsfulla uppgifter. Uppgifterna formas utifrån den enskilde deltagarens intressen, förmågor och önskemål.

Inom verksamhetsområdet ryms även Sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) vars syfte är att erbjuda aktiviteter som möjliggör deltagande i samhällsgemenskap och att leva som andra.

 

Många av enheterna går att följa i sociala medier

Senast uppdaterad:

Lediga jobb

Välkommen till en inspirerande plats full av möjligheter. Vi söker dig som är öppen, modig, ansvarstagande och energisk.

Senast uppdaterad: