Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Food trucks

För att få bedriva verksamheten på kommunal mark i Botkyrka behöver du ansöka om ett nytto­parkerings­tillstånd för food trucks.

Ansökan

Fordon som används för att bedriva matförsäljning av enklare slag behövs ett nyttoparkeringstillstånd. Detta behöver du tänka på innan du ansöker:

 • Företag som söker ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket.
 • Fordonet ska vara anpassat för att servera enklare måltider direkt till förbipasserande.
 • Det ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss. Totalvikten får inte överstiga 3, 5 ton. Serveringsluckan ska vara placerad på höger sida av fordonet.
 • Tillståndet gäller alla dagar klockan 06–24 för en tillfällig uppställning på gatumark. Det gäller upp till tre timmar per parkeringstillfälle, i samband med måltidsförsäljning.

Vilkor och priser

Registrering av rörlig livsmedelsanläggning behöver vara inlämnad hos miljöenheten senast två veckor innan verksamheten ska starta upp.

 • Nyttjandetillståndet beviljas på högst ett år.
 • Tillståndet beviljas valfritt på 3 månader, 6 månader, 9 månader eller 12 månader.

Avgiften faktureras i förskott

Avgifterna går inte att delbetala. Återbetalning sker inte av inbetalt belopp.

3 månader 6 602 kr

6 månader 13 205 kr

9 månader 19 807 kr

12 månader 26 409 kr

 • Samtliga lagar och bestämmelser för verksamheten ska följas.
 • Företaget har ansvar att hantera sitt avfall. Avfall får inte placeras i kommunens skräpkorgar.
 • Företaget ska redovisa till kommunen hur och var det tömmer sina sopor och food truckens avlopp. Vid förfrågan ska företaget kunna visa upp underlag som styrker hanteringen.
 • Beviljat tillstånd får ej överlåtas till annan näringsidkare.

Tillståndet kan återkallas

 • Om gällande lagar, bestämmelser och villkor inte följs vid uppställning med stöd av tillståndet.
 • Om den anmälda livsmedelshanteringen begränsas av samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet till att inte omfatta hanteringen i föreskrivna villkor.

Villkor och begränsningar

 • Tillståndet gäller alla dagar kl 06-24 för en tillfällig uppställning upp till tre timmar per tillfälle, i samband med försäljning av måltider.
 • Verksamheten ska vara rörlig d.v.s. samma uppställningsplats ska inte användas dagligen.
 • Tillståndet gäller på de platser som är angivna under rubriken "information om platser där tillståndet gäller".
 • Fordonet får inte parkeras så det hindrar framkomligheten, in- och utfart eller utgör fara för ordning och säkerhet i trafiken.
 • Fordonet får inte parkeras så att serveringsluckan öppnas mot biltrafik.
 • När serveringsluckan är öppen bör den märkas ut och får inte sitta så lågt att den utgör fara för personer som vistas vid fordonet.
 • Erhållit parkeringstillstånd ska placeras väl synlig i vindrutan tillsammans med parkeringsskiva. Ankomsttid anges vid pilen på p-skivan. Inställningen får inte ändras under pågående parkering.
 • Inga föremål får placeras utanför fordonet som t.ex. stolar, bord eller annat.
 • Tomgångskörning får inte ske längre än en minut.
 • Tillståndshavaren ansvarar för skador som kan uppkomma p.g.a. verksamheten.

Här kan du stå

 • Flaggplan, Tullinge
 • Katrinebergsvägen Tullinge
 • Römossevägen Tullinge
 • Tullinge C längs järnvägsspåret
 • Eriksbergs industriområde
 • Munkhättevägen, runt kommunhuset/samt vid gångvägen till tunnelbanan

Registrering av rörlig livsmedelsanläggning

Om du tillfälligt ska sälja eller servera livsmedel kan du behöva anmäla detta till miljöenheten. Det gäller även tidigare registrerade livsmedelsverksamheter som tillfälligt vill bedriva verksamhet på en annan plats.

Om du är en privatperson som under enstaka tillfällen, 2-3 gånger per år, säljer mindre mängder livsmedel behöver du inte anmäla detta. Du behöver inte heller anmäla om du är primärproducent som levererar små mängder primärprodukter direkt till konsument eller till detaljhandel som levererar direkt till konsument. Om det gäller försäljning av hönsägg måste de klassificeras i ett godkänt äggpackeri.

Anmälan om livsmedelsverksamhet

Ansökanblankett Food trucks

Ansökanblanketten hittar du här

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: