Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Livsmedel och servering

 • Anslut till VA som företag eller annan verksamhet

  Här får du som företagskund information om avfallskvarn, fett- och oljeavskiljare och sprinkler.

 • Dricksvattenanläggning

  Om din anläggning producerar mycket vatten, försörjer fler än 50 personer eller om vattnet används kommersiellt måste du registrera den hos miljöenheten.

 • Driva livsmedelsföretag

  Registrering, egenkontroll och avgifter

 • Fettavskiljare

  I stort sett alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel måste ha fettavskiljare

 • Kontaktmaterial

  Från och med 1 juli 2024 ska kontaktmaterialverksamheter vara registrerade hos kommunen för att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska kunna utföra kontroll.

 • Matförgiftning

  En snabb anmälan underlättar för miljöenhetens personal att identifiera orsaken och därigenom hindra att andra blir sjuka.

 • Ny riskklassningsmodell

  Från och med 2024 kommer kommunen att börja använda ett nytt sätt att beräkna hur mycket kontroll som livsmedelsföretag ska få.

 • Oljeavskiljare

  Om din verksamhet riskerar att släppa ut olja till avloppsnätet eller naturen behövs en oljeavskiljare.

 • Serveringstillstånd för alkohol

  Ansökan och anmälan av serveringstillstånd för alkohol