Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Brandsäkerhetskonsult/brandingenjör

En person med utbildning och erfarenhet inom brandsäkerhet som kan kontrollera att byggnaden följer de kontrollpunkter som beskrivs i kontrollplanen och som sammanfattar brandkraven. Boverket har tagit fram föreskrifter och instruktioner för brandsakkunniga.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: