Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Återvinningsstationer

För att placera ut återvinningsstationer behövs bygglov. För inbyggda soptunnor som inte är större än tre fack behövs inte bygglov på den egna fastigheten.

Om bygglov inte kan ges för återvinningsstationen för att det är gatumark, parkmark, mark som inte får byggas på eller liknande kan ibland tidsbegränsat bygglov vara ett sätt att pröva om platsen ändå kan vara lämplig under en begränsad tid.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: