Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Återvinningsstationer

För att placera ut återvinningsstationer behövs bygglov. För inbyggda soptunnor som inte är större än tre fack behövs inte bygglov på den egna fastigheten.

Om bygglov inte kan ges för återvinningsstationen för att det är gatumark, parkmark, mark som inte får byggas på eller liknande kan ibland tidsbegränsat bygglov vara ett sätt att pröva om platsen ändå kan vara lämplig under en begränsad tid.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: