Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hälsans Stig

På Hälsans Stig kan du ta en promenad mot ett sundare liv.

Hälsans Stig kan användas av såväl söndagsflanörer som frisksportare, dagisgrupper och pensionärer.

Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att du alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts. Utmed slingorna finns dessutom ett antal översiktskartor.

På Hälsans Stig kan du börja och sluta din promenad var du vill och ändå veta hur lång sträcka du promenerat.

Fler promenadstråk i Botkyrka

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: