Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Takkupa

Vill du bygga större eller flera takkupor på ditt en- eller tvåbostadshus, eller om åtgärden utförs på en annan byggnad, måste du ansöka om bygglov. Observera att med en ny takkupa kan husets byggnadshöjd komma att påverkas.

Om du påbörjar byggandet innan du gjort anmälan eller ansökt om bygglov och fått startbesked kan du drabbas av dryga sanktionsavgifter.

Bygglovsbefriad takkupa

Se bygglovbefriade åtgärder

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: