Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Takkupa

Vill du bygga större eller flera takkupor på ditt en- eller tvåbostadshus, eller om åtgärden utförs på en annan byggnad, måste du ansöka om bygglov. Observera att med en ny takkupa kan husets byggnadshöjd komma att påverkas.

Om du påbörjar byggandet innan du gjort anmälan eller ansökt om bygglov och fått startbesked kan du drabbas av dryga sanktionsavgifter.

Bygglovsbefriad takkupa

Se bygglovbefriade åtgärder

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: