Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Cykel

Botkyrka kommun arbetar långsiktigt med att öka cyklandets andel av det totala resandet.

Kommunen tagit fram en cykelplan för att långsiktigt arbeta med att kortare resor ska bli smidigare med cykel. Huvudcykelstråken i cykelplanen visas även i webbkartan.

Vid pendeltågsstationerna i Tumba och Tullinge finns cykelparkeringar med regnskydd samt cykelpump. I Tullinge finns även ett cykelgarage.

Du kan hitta information om regionala cykelstråk samt cykelkartor från andra kommuner på trafiken.nu. Om du vill ha en papperskarta med cykelvägar i Botkyrka kommun går det bra att beställa via medborgarcenter@botkyrka.se eller hämta i kommunhusets reception.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: