Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Cykel

Botkyrka kommun arbetar långsiktigt med att öka cyklandets andel av det totala resandet.

Kommunen tagit fram en cykelplan för att långsiktigt arbeta med att kortare resor ska bli smidigare med cykel. Huvudcykelstråken i cykelplanen visas även i webbkartan.

Vid pendeltågsstationerna i Tumba och Tullinge finns cykelparkeringar med regnskydd samt cykelpump.

Du kan hitta information om regionala cykelstråk samt cykelkartor från andra kommuner på trafiken.nu. Om du vill ha en papperskarta med cykelvägar i Botkyrka kommun går det bra att beställa via medborgarcenter@botkyrka.se eller hämta i kommunhusets reception.

Nytt cykelgarage i Tullinge

Just nu byggs kommunens första cykelgarage i Tullinge. Garaget kommer att ligga på infartsparkeingen Römossevägen vid Tullinge station. I anslutning till cykelgaraget byggs även cykelpollare. Det blir också nya växtplanteringar och belysning. I anslutning till garaget kommer det att finnas en cykelpump.

Garaget kommer att bli klart under vintern 2021.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: