Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Journummer

Vid nödläge, ring alltid SOS alarm på telefonnummer 112.

Telefonnummer till socialjour

Telefonnummer: 020-70 80 03

Om du har akuta sociala problem på kvällar, nätter och helger kan du vända dig till socialjouren. Socialjouren arbetar med sådant som inte kan vänta till nästa vardag. Det kan exempelvis gälla gälla:

  • barn och ungdomar som far illa
  • insatser för våldsutsatta kvinnor med råd och stöd samt skyddat boende
  • akut behov av logi
  • akut ekonomiskt stöd
  • insatser för missbrukare samt rådgivning både till missbrukare och anhöriga
  • råd och stöd vid oro kring barn och ungdomar
  • upplysning och rådgivning i sociala frågor, till exempel vid separation eller vårdnadstvist

Jourtelefon för fastigheter, gator, vatten och avlopp

Telefonnummer: 08-530 610 00. Knappval 1.

Vid akuta fel på fastigheter, gator, vatten och avlopp kan larmcentralen på Södertörns brandförsvar vid behov ringa ut kommunens jourpersonal.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: