Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Sprängning

För att spränga krävs tillstånd från polisen.

Polisen prövar om den som ska spränga är lämplig och har tillräcklig kännedom om explosiva varor och gällande skyddsföreskrifter.

En sprängfirma ska kontakta en besiktningsfirma som avgör vilka hus i närheten av sprängplatsen som ska besiktigas. Vilka hus som blir aktuella beror på flera saker till exempel vilken marktyp grunden står på, vilken typ av grund eller vad huset är byggt av för material. Det finns en rekommendation att hus inom 50 meter från sprängplatsen bör besiktigas men det beror också på omständigheterna.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: