Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Utförare av hemtjänst

Samtliga utförare ger hemtjänst till medborgare i hela Botkyrka kommun. Privata hemtjänstutförare ger stöd mellan klockan 07.00 och 23.00. Insatser mellan klockan 23.00 och 07.00 utförs av Botkyrka kommuns nattverksamhet.

 • Kraven vi ställer på utförarna

  Botkyrka kommun följer regelbundet upp att utförarna följer de krav som Botkyrka kommun ställt. På så sätt kan du vara säker på att det stöd du får håller samma kvalitet, vilken hemtjänst du än väljer.

 • Jämför alla utförare

  Här kan du jämföra utförarna för att underlätta valet av hemtjänst.

 • Botkyrka kommuns hemtjänst

  Nöjda medborgare är Botkyrka kommuns viktigaste mål och för den kommunala hemtjänsten är det viktigt att du känner dig trygg och har inflytande över hur hjälpen utformas.

 • Eveo

  Vi är specialister på att ge omsorg till dem som har stora behov. Vi har särskilda komptensgrupper inom demens, psykisk sjukdom, ms och stroke.

 • Nyckeln hemtjänst

  Din hemtjänst utformas utifrån dina behov och önskemål. Vi värnar om din integritet samt har stor respekt för din livsstil, kultur och trosuppfattning.

 • SAAND

  När du väljer SAAND får du en kontaktperson som hör av sig till dig inom 24 timmar. Tillsammans utformar ni hjälpen utifrån ditt beslut och din livshistoria.

Här väljer du hemtjänst

Ange ditt val i e-tjänsten Medborgartjänst eller via blankett.

Välj utförare via e-tjänsten Medborgartjänst

Ladda ned blankett