Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder

Om du har rörelsehinder kan du ansöka om ett parkeringstillstånd för att få parkera på platser där du normalt inte skulle vara tillåten att parkera.

Symbolen för handikappsanpassad parkeringsplats. Vit person i rullstol mot blå bakgrund.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet där lokala trafikföreskrifter är utfärdade. Tillståndet gäller normalt på allmänna platser men inte på privata parkeringsplatser, till exempel parkeringshus och bostadsparkeringar om inte ägaren tillåtit det.

Så ansöker du

För att ansöka om parkeringstillstånd fyller du i och skickar in blanketten "Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade". Blanketten kan du ladda ner eller beställa genom medborgarcenter på telefon 08-530 610 00.

Du kan också hämta blanketten och få hjälp att ansöka på ditt medborgarkontor.

Om du vill veta mer

Om du vill veta mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ringer du till medborgarcenter på telefon 08-530 610 00. Du kan också besöka ditt närmaste medborgarkontor.

Platser där tillståndet är giltigt

I Botkyrka gäller tillståndet för parkering på allmänna parkeringsplatser och på parkeringsplatser för rörelsehindrade som har en skylt med handikapp-symbol. Tillståndet gäller också på gator och vägar som är markerade med parkeringsförbud.

Parkeringstillståndet gäller inte på gator och vägar som har stoppförbud. Parkeringstillståndet gäller inte heller i lastzoner, taxizoner, vändzoner eller andra zoner för visst ändamål. du får inte heller parkera på privat mark om inte den som äger marken har tillåtit det.

Hur länge får man parkera med tillstånd?

Du får parkera i högst tre timmar där det normalt är parkeringsförbud och på platser där parkering är tillåten i mindre än tre timmar.

På platser där det är tillåtet att parkera mellan tre och tjugofyra timmar får du parkera i högst tjugofyra timmar. På en parkeringsplats med handikapp-symbol får du parkera den tid som är angivet.

Regler för tillståndets giltighet

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör sin bil eller medföljer som passagerare och är beroende av förarens hjälp vid förflyttning utanför fordonet. Kopia får inte användas. Nya och förnyade tillstånd ska vara försedda med ett fotografi av innehavaren och namnteckning.

Tillståndet gäller endast om det är placerat på insidan av fordonets vindruta så att övre delen (där handikapp-symbolen är placerad) är väl synlig utifrån. För att underlätta för trafikövervakarna ska tillståndet helst placeras på höger sida av vindrutan .

Det åligger tillståndshavaren att själv bevaka när tidsgränsen går ut för tillståndet. Senast två månader innan tillståndet går ut ska en ny ansökan lämnas in. Normalt behövs även ett nytt läkarintyg.

Resa utomlands

Tillståndet kan normalt användas i EU-länder på samma villkor som gäller i respektive land. Handikapporganisationerna bör kunna ge besked om vilka länder som godtar svenska tillstånd.

Om du reser utomlands kan det vara bra att ta med en folder på flera språk, som informerar om tillståndets giltighet.

Foldern kan du hämta på medborgarkontoren i Tumba och Hallunda.

Spärrade parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder

Här kan du ladda ner en lista över spärrade tillstånd. Pdf, 102.4 kB.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: