Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Fuktskyddsbeskrivning

En fuktskyddsbeskrivning redovisar de åtgärder som planeras för att säkerställa att en byggnad inte får skador orsakade av fukt. Bör bland annat innehålla information om hur man planerar att undvika att fukt tränger in i konstruktionen, hur man kontrollerar att fukt inte trängt in konstruktionen samt åtgärder vid upptäckt av inträngd fukt etc.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: