Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Ombyggnad

En ombyggnad definieras i plan- och bygglagen som en ändring av en byggnad som innebär att hela eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden blir förnyad på ett märkbart sätt.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: