Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Störningar i e-tjänsterna

    Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Dödsfall

Här kan du läsa om vad som gäller vid bouppteckning, dödsboanmälan, begravningskostnader och borgerlig begravning.

Gravsten med ljuslykta och blommor.

Borgerlig begravning är ett alternativ till kyrklig begravning.

Bouppteckning

När någon dör går personens tillgångar och skulder till ett dödsbo. Då ska det göras en bouppteckning för att värdera tillgångarna, betala av skulderna och fördela arvet. En bouppteckning görs av arvtagarna som själva ansvarar för att skicka den till Skatteverket.

En bouppteckning kan i vissa fall ersättas med en dödsboanmälan om:

  • Det saknas tillgångar i dödsboet
  • Tillgångarna i dödsboet tar slut när begravningen är betald
  • Det inte finns någon fastighet, tomträtt eller större skulder i dödsboet

Mer information om bouppteckning finns på www.skatteverket.se

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan är ett dokument som berättar att dödsboet saknar tillgångar och vilka som är dödsbodelägare. Dödsboanmälan görs av kommunen som ansvarar för att skicka den till Skatteverket.

För att ansöka om en dödsboanmälan ska den som har hand om dödsboet kontakta kommunens dödsboutredare. Ansökan ska göras i den kommun där den avlidne bott. Sedan prövar kommunen om det finns förutsättningar för att göra en dödsboanmälan.

Kontakta dödsboutredare

Telefon: 072 588 53 20 

Telefontid: mån – tors 13.30 – 15.00, fredag stängt

E-post: dodsbo@botkyrka.se

Begravningskostnader

Om dödsboet inte har tillräckligt med pengar för att betala för sin begravning eller gravsten kan dödsboet ansöka om dessa kostnader. Kontakta kommunens dödsboutredare för att göra en ansökan om dödsboanmälan.

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning är ett alternativ till religiös begravning.

Vem som helst kan begravas borgerligt i Sverige, även den som tillhör ett trossamfund. Begravningsakten kan i princip hållas var som helst men det vanligaste är att den sker i något begravningskapell.

Den som leder en begravning kallas borgerlig begravningsförrättare eller officiant. Det finns inga formella krav på vem som kan vara officiant.

Kontakta en begravningsbyrå eller kommunens Medborgarcenter för att få förslag på borgerliga begravningsförrättare. Arvode till officianten/begravningsförrättaren betalas av Botkyrka kommun om den avlidne var bosatt i kommunen.

Efterlevandeguiden

Efterlevandeguiden är till för att hjälpa efterlevande och stödjande personer, släkt och vänner med mera. Webbplatsen är oberoende och samlar det viktigaste som du behöver veta när en närstående dör.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: